NL - 10 - de Cordwell affaire

Deze Paul Vlaanderen strip komt uit de Friese Koerier
van 05 april 1961 tot 12 juni 1961.

Helaas ontbreekt strook 38, desbetreffende krant is niet beschikbaar.

klik op de eerste afbeelding om de strip te kunnen lezen