NL - 000 - Telegraaf strip 01 ( ... de zaak Drake )

Deze Paul Vlaanderen strip komt uit de Telegraaf
van 03 januari 1951 tot en met 26 juli 1951

Het stripverhaal heeft zover wij kunnen nagaan geen naam gekregen, tot dat wij meer weten heet hij bij deze Telegraafstrip 01

Update:
Erik Kapers liet ons weten dat in 1950 deze strip ook in Derby Evening Telegraph gestaan heeft en droeg toen de titel "Paul Temple and The Drake affair".
Het ligt dus voor de hand dat de strip in Nederland onder de titel "Paul Vlaanderen en de zaak Drake" gepubliceerd is. 

klik op de eerste afbeelding om de strip te kunnen lezen