Dodende schaduw

Nieuwe tournee: “een Paul Vlaanderen mysterie”


Der traditie getrouw zal de A.V.R.O. ook dit jaar weer op tournee gaan om de goede verstandhouding , die er tussen haar en haar trouwe aanhangers bestaat, nog eens te accentueren. En wederom traditie getrouw zal deze tournee aantrekkelijk gemaakt worden door een van de geliefde radio-figuren aan de luisteraars voor te stellen, i.e. Paul Vlaanderen! De avonturen, die hij en zijn vrouw Ina beleven in de verschillende zaken , waarin hij gewikkeld wordt, vinden een gretig gehoor en ditmaal zal de grote detective op het toneel de toeschouwer-luisteraar meeslepen in een adembenemend avontuur.

Jan van Ees en Eva JanssenJan van Ees, de vertolker van de figuur Paul Vlaanderen, heeft een stuk geschreven, naar zijn eigen zeggen: “met een beetje peper en een korreltje zout van Toon Hermans”, een stuk dat van begin tot einde de toeschouwer geboeid zal houden, maar waarin de vrolijke noot evenmin ontbreekt. Het zou onjuist zijn de inhoud van dit stuk nu al te verraden.
De charme van Paul Vlaanderen’s avonturen ligt voor een belangrijk gedeelte in het onverwachte. Wel mogen wij verklappen, dat reeds van den beginne af, de grote speurder in een moeilijk parket komt, omdat hij een keuze dient te bepalen tussen twee tegenstrevende wereldmachten, die hem elk aan haar zijde wensen.
Het gewetensconflict is voor Paul Vlaanderen, als toegewijd dienaar van het Recht, in zoverre niet moeilijk, dat hij natuurlijk de zijde van hen, wier oogmerken het welzijn der Mensheid beogen.
Dat is een groot woord: Mensheid! Maar Jan van Ees heeft er zich biet vanaf gemaakt met een alledaags detective gevalletje te schrijven, aan zijn stuk ligt de tendenz ten grondslag , die in deze dagen van spanningen en dreigingen een bijzondere actualiteit heeft. Vlaanderen wordt nl. gesteld voor de vraag: Voor de oorlog of voor de vrede, en zij, die zich voor het laatste verklaren vinden in hem hun medestander, ook al zijn hun methodes niet voor dagelijks gebruik aan te bevelen!

Een detective in het algemeen en Paul Vlaanderen in het bijzonder. Komt op zijn speurtochten op de vreemdste plaatsen en in dit avontuur, dat tot titel heeft: “Het mysterie van de dodende schaduw”, leidt het spoor zelfs naar de A.V.R.O studio en speciaal naar de Bonte Trein uitzending in de grote studiozaal.
De toeschouwers zullen zich, wanneer het toneel gemetamorfoseerd is in het podium van de grote zaal, waarin de Bonter Trein programma’s plegen te worden uitgevoerd, in A.V.R.O’s studio wanen. Niet alleen door het decor, maar ook door het feit, dat op het toneel werkelijk een Bonte Trein programma wordt gegeven!
Zij zullen niet alleen kennismaken met een populaire omroeper, maar in elke plaats zullen amateurs, daar woonachtig, d.w.z. in elke plaats weer anderen, een Bonte Trein programma uitvoeren!
Op prijzenswaardige wijze heeft de auteur dit logisch in het stuk ingewerkt, want slechts via dit Bonte programma kan hij tot de oplossing van het mysterie van de dodende schaduw komen. Al met al een bijzondere voorstelling, waarin dus twee geliefde A.V.R.O programma’s verweven zijn. De spelers van deze “originele” Paul Vlaanderen waarborgen een uitstekende opvoering. Zij maken deel uit van een gezelschap dat onder directie staat van Floris Meslier, onze luisteraars niet onbekend van het Theater Plezier.

Jan van Ees, die, evenals voor de microfoon, de titelrol vervuld, wordt natuurlijk gesecondeerd door Eva Janssen als Ina,de dodende schaduw, Paul Vlaanderen zijn vrouw, die tegenslagen, gevaren en successen met hem deelt. Tilly Perin-Bouwmeester speelt een heel merkwaardige rol als Miss Plouddle en Jeanne Verstraete, de derde vrouw in het stuk , optredend onder fascinerende naam Xandra Xenopoulos, die haar Griekse afkomst verraadt, zal een orkaan van verwarring in de gevoelens der toeschouwers teweeg brengen.
Matthieu van Eysden zet een mannelijke, of laten we liever zeggen “menselijke” Commissaris Brown op het toneel. Want ook hem is niets menselijks vreemd, ook niet zijn eigen zwakheid. Deze vier hoofdfiguren in het stuk worden bijgestaan door Robert Sobels, Gerard Schild, Rijk de Gooyer, Piet Urban en anderen, die als slachtoffers, moordenaars en intriganten de Paul Vlaanderen maken tot de sensationele belevenis, die men verlangt.

Wij zoeken……amateurs

dodende schaduw

Paul Vlaanderen komt, speurend naar de oplossing van het “Mysterie van de dodende schaduw”, terecht in de A.V.R.O. studio op het ogenblik dat daar een Bonte Trein wordt uitgezonden. Een Bonte Trein, waaraan uitsluitend amateurs hun medewerking verlenen.
Die amateurs zoeken wij in het gehele land; wij vonden er reeds velen bereid in dit programma op te treden, maar zeer groot is de kans, dat wij er nog vergaten uit te nodigen. Wel, de mogelijkheid staat nog open. Hun, die er iets voor voelen in dit “Paul Vlaanderen” stuk mee te werken, verzoeken wij ten spoedigste hun naam en adres bekend te maken bij A.V.R.O., Keizersgracht 107, Amsterdambron: overgenomen uit de AVRO bode - 1951